Working Committee

Chair

Li Jiancheng, Central South University

Executive Chairs

Tang Xinming, Land Satellite Remote Sensing Application Center, MNR
Antonio Maria Garcia Tommaselli, São Paulo State University
Zhu Jianjun, Central South University
Sun Lebing, Land Satellite Remote Sensing Application Center, MNR

Secretary-General

Li Zhiwei, Central South University

Deputy Secretary-General

Zhang Tao, Land Satellite Remote Sensing Application Center, MNR

Members

Cao Li
Chen Jie
Deng Chanyu
Deng Min
Fu Haiqiang
Gao Xiaoming
Ge Bangyu
Gong Liequn
Gui Rong
Guo Xian
Guo Yunkai
He Yun
Hu Fen
Hu Jun
Hu Pingbo
Hu Yizhi

Jiang Qi
Lei Fan
Li Chaokui
Li Guoyuan
Li Haifeng
Li Shaoning
Li Shenxin
Li Tao
Liu Renfeng
Liu Shuhan
Liu Wei
Liu Yanan
Liu Yao
Lyu Shanshan
Miao Zelang
Mo Fan

Pan Hongbo
Peng Chengli
Rao Xin
Shang Kun
Tang Hongzhao
Tang Hui
Tang Yuqi
Wang Guanghui
Wang Hongyan
Wang Huibing
Wang Weixi
Wang Yanjun
Wu Qiaoli
Xia Le
Xie Junfeng
Xie Lei

Xie Youping
Xielinglin
Xu Hang
Xu Shishuo
Yang Zefa
You Shucheng
Zeng Qiangguo
Zhai Haoran
Zhang Longqi
Zhang Xiang
Zhou Fangbin
Zhou Yushan
Zou Bin